Studia niestacjonarne - studia I i II stopnia oraz magisterskie jednolite

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
Znalezionych kierunków i specjalności: 34
pl pl
Kraków
Dietetyka - licencjackie
grupa kierunków: medyczne
pl pl
Wrocław
Dietetyka - licencjackie
grupa kierunków: medyczne
pl pl
Bytom
Dietetyka - II stopnia
grupa kierunków: medyczne
pl pl
Bytom
Dietetyka - licencjackie
grupa kierunków: medyczne
pl pl
Poznań
Dietetyka - licencjackie
grupa kierunków: medyczne

Nauka języka za granicą
Już po raz piaty Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego wygrywa w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”. Został uznany za najlepszy wśród uczelni niepublicznych m.in. pod kątem warunków i jakości kształcenia, a także wymogów stawianych studentom i jakości absolwentów. Czołowe miejsce Łazarskiego na podium nie było zaskoczeniem, ponieważ już od pierwszej edycji rankingu zajmuje on silną pozycję lidera w kształceniu prawników.
Umożliwienie uczelniom sprawniejszego uzyskiwania uprawnień do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim - taką drobną zmianę wprowadził do Prawa o szkolnictwie wyższym Sejm.
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otworzyła pierwsze w Polsce podyplomowe studia z zakresu Openstack w Polsce. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na administratorów, deweloperów i operatorów systemów informatycznych znających Openstack.
Jakie wyzwania stoją przed szkolnictwem wyższym? W jaki sposób podwyższyć jakość kształcenia i dopasować kształcenie do potrzeb społeczeństwa? Jak powinna funkcjonować nauka w zmieniającym się świecie? Jak odblokować dostęp do karier naukowych młodych ludzi? – to tylko niektóre z pytań, które padły podczas otwartej debaty na temat przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Konferencja z udziałem około 400 osób odbyła się w Warszawie w auli głównej Szkoły Głównej Handlowej.
Sytuacja, która panuje na rynku pracy wymaga od absolwentów prawa podjęcia dodatkowych wyzwań i obowiązków. Niezbędne dla osiągnięcia sukcesu jest zdobycie tytułów zawodowych. Dlatego też Uczelnia Łazarskiego zaprasza absolwentów prawa wszystkich uczelni na wakacyjny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje: adwokacką, komorniczą, notarialną i radcowską.
Portugalczycy coraz chętniej decydują się na studiowanie w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba na polskich uczelniach wzrosła aż dwunastokrotnie.
Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym to połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia podstawowych umiejętności niezbędnych w zawodzie psychologa na zajęciach praktycznych. Nasza kadra to pełni pasji, wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach psychologii i doświadczeni dydaktycy.
Osiem kierunków o profilu biznesowym i ekonomicznym, angielski jako język wykładowy, programy zajęć i przebieg studiów ustalone i nadzorowane przez London School of Economics and Political Science – w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie można zdobyć dyplom University of London. Rekrutacja trwa.
18. miejsce na świecie przyznał„Financial Times” Akademii Leona Koźmińskiego w zestawieniu studiów magisterskich z finansów. To duży awans w tym rankingu, bo przed rokiem polska uczelnia zajmowała 21. pozycję.
Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła że podpisała "bardzo ważny dla nas Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego". Zakłada on np. tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty uczelni, m.in. poprzez zdobywanie międzynarodowych akredytacji.